Nyhet! Cytologistund för frågor sista fredagen i månaden. Denna gång fredag 31/5 kl 15.00

En bra stund där cytologi är i fokus. Här kan vi diskutera vad som helst inom cytologi. Kanske undrar man något?

Detta möte var det mest välbesökta från Umeå till Skåne och från Kalmar via Jönköping, Karlstad, Stockholm till Uppsala.

Vi pratade om det nya vårdprogrammet ”Cancer i Urinvägar …”och att man kommer att förorda kastad urin framför blåssköljvätskor. Man kommer att behöva ett nationellt dokument om provhantering. Det här behöver cytologiavdelningarna arbeta med främst i projektform då dessa prover skiljer sig i åt i form av flockighet och degeneration. Ett bra sätt är om Urologen arbetar mot en eller 2 större provtagare där man tar kastad urin på Vårdcentral och blåssköljvätska på mottagning. Detta så att cytologen kan jämför proverna på samma patient och lära sig bedöma dessa prover. Man kan tänka sig ett projekt på 3-6 månader.

Vi pratade även om cellblock på cytologiskt material och att tester pågår för att se viken metod som är att föredra för bäst immunhistokemiskt svar.

Dessutom framkom önskemål på Kvastdokument i punktionscytologi. Främst thyroidea och molekylära analyser. Det pågår men arbetet går långsamt. KVAST-gruppen i punktionscytologi kommer att arbeta med detta dagen före KVAST-dagen i Stockholm 8/10.

KVAST-dagen 10 oktober 2023 i Stockholm blev en framgång!

Tidigare Uppsaladagen flyttade i år med nytt namn till Karolinska sjukhuset. Berzelius väg 3 (Karolinska Institutet) Lokal: Andreas Vesalius, entréplan Berzeliuslaboratoriet.

Omkring 45-50 deltagare på plats och cirka 80 digitalt uppkopplade lyssnade till ett varierat program med intressanta resultat från KVAST arbetsgrupper och föreläsning om bland annat Synoptisk svar prostata i Skåne och diskussion om specifika arbetsuppgifter/arbetstid för läkare inom patologi och cytologi. Vi ses igen nästa år som alltid 2:a tisdagen i oktober.

Stor föreläsningssal och vi hoppas på fler på plats nästa år. Det är trevligt att träffa kollegor och diskutera patologi i Sverige. Här är det Eva Darai Ramqvist som föreläser om Spottkörtelcytologi.

Medlemsavgift för 2024!

Hej alla medlemmar!

Det är dags att betala årsavgiften för Svensk Förening för Klinisk Cytologi 2024. Betala gärna snarast. Ni som ännu inte betalat för 2023 kan göra det samtidigt. Betalningen kan göras antingen till plusgironumret nedan eller via swish. Ange i meddelandefältet namn och året för medlemsavgift. Ni kommer att på mejl få bifogat inbetalningskort för påminnelse.

inbetalningskort

Nordea: Plusgiro 59 95 90-7
Swish 1231484989
 
100 SEK cytodiagnostiker
300 SEK läkare
Vid medlemsfrågor, kontakta kassör Eva Darai Ramqvist på mejl: medlem@svfkc.se