Nyhet! Cytologistund för frågor sista fredagen i månaden. Denna gång fredag 31/5 kl 15.00

En bra stund där cytologi är i fokus. Här kan vi diskutera vad som helst inom cytologi. Kanske undrar man något?

Detta möte var det mest välbesökta från Umeå till Skåne och från Kalmar via Jönköping, Karlstad, Stockholm till Uppsala.

Vi pratade om det nya vårdprogrammet ”Cancer i Urinvägar …”och att man kommer att förorda kastad urin framför blåssköljvätskor. Man kommer att behöva ett nationellt dokument om provhantering. Det här behöver cytologiavdelningarna arbeta med främst i projektform då dessa prover skiljer sig i åt i form av flockighet och degeneration. Ett bra sätt är om Urologen arbetar mot en eller 2 större provtagare där man tar kastad urin på Vårdcentral och blåssköljvätska på mottagning. Detta så att cytologen kan jämför proverna på samma patient och lära sig bedöma dessa prover. Man kan tänka sig ett projekt på 3-6 månader.

Vi pratade även om cellblock på cytologiskt material och att tester pågår för att se viken metod som är att föredra för bäst immunhistokemiskt svar.

Dessutom framkom önskemål på Kvastdokument i punktionscytologi. Främst thyroidea och molekylära analyser. Det pågår men arbetet går långsamt. KVAST-gruppen i punktionscytologi kommer att arbeta med detta dagen före KVAST-dagen i Stockholm 8/10.