ST-utbildning Cytologi och cytologiträning

ST-utbildning i Exfoliativ cytologi och punktionscytologi bör genomföras i ett eller två större block, totalt minst 6 månader.

Utbildningen bör innefatta:

Gynekologisk cytologi (ca 300 – 400 prover) som schemaläggs med Cytodiagnostiker och cytologikompetent läkare och innefatta Hälsokontroller och indicerade prover, var god se delmål C1 och C9 i ST Utbildningsbok.

Övrig exfoliativ – och punktionscytologi (ca 700 – 1100 prover) som schemaläggs med cytologikompetent läkare, var god se delmål C1.

ST-läkaren bör även ha kunskap om cytologisk provtagning, omhändertagande, labbrutiner och tekniker, var god se delmål C3, C4 och C7 i ST Utbildningsbok.

Tjänstgöring eller auskultation kan genomföras vid avdelning med bredare verksamhet om vissa delar av cytologi saknas på hemmakliniken.

Nationella cytologikurser eller internationella utbildningar ex Tutorials, kongresser är önskvärda inslag i ST-läkarens utbildning i Cytologi.

http://www.svfp.se/foreningar/uploads/L15178/utbildning/stutbildning/utbildningsbok2015.pdf

Svensk Förening för Klinisk Cytologi

20191205

Utbildning cytologi digitalt

Ta chansen att träna cytologi!

eurocytology.eu