Kontakt

För kontakt med Svensk förening för klinisk cytologi var vänlig använd följande mejladress:

medlemsfrågor: medlem@svfkc.se

övrigt: cytology@svfkc.se

Webmaster ansvarar för mejlfrågor: cytology@svfkc.se