Styrelse / Board

Ordförande
Christina Kåbjörn Gustafsson
Kagus Patotech AB
Mob: 070-145 19 53
E-mail: christina.kabjorngustafsson@gmail.com

Vice ordförande och QUATE-representant
Henryk Domanski
Klinisk Patologi, Labmedicin Skåne
221 85 Lund
Tel: 046-17 34 0
E-mail: henryk.domanski@med.lu.se

Skattmästare
Eva Darai Ramqvist
Avd för klinisk Patologi/Cytologi
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Stockholm
Mob: 073 727 67 86
E-mail: eva.ramqvist@gmail.com

Övrig ledamot
Katalin Dobra
Universitetslektor/Överläkare i Molekylär patologi
Avd för klinisk Patologi/Cytologi
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
14186 Stockholm
tel. 08-585 85 485
E-mail: katalin.dobra@ki.se

Sekreterare
Rui Zeng
Klinisk Patologi och Cytologi
Sundsvalls sjukhus
856 43 Sundsvall
Tel: 060-181364
E-mail: rui.zeng@rvn.se

Adjungerad cytodiagnostiker
Mohammed Mansour
Klinisk Patologi & cytologi Halmstad
E-mail: mohammed.ibrahiemmansour@regionhalland.se

Adjungerad ledamot sammankallande exfoliativ cytologi/KVAST
Henrik Edvardsson
Klinisk Patologi och Cytologi
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad
Tel: 054 – 19 11 92
E-mail: henriked33@gmail.com

Webmaster
Christina Kåbjörn Gustafsson
E-mail: christina.kabjorngustafsson@gmail.com