KVAST

KVAST-gruppen för Exfoliativ Cytologi

Sammankallande

Henrik Edvardsson, Karlstad

Övriga

Anders Hjerpe, Stockholm

Christina Kåbjörn Gustafsson, Jönköping/Östersund

Ken Ling, Privat

Irene Silverlo, Gävle

Nooreldin Zendehrokh, Lund

Bengt Wärleby, Göteborg

Jessica Rosén, Örebro

KVAST-gruppen för Punktions Cytologi

Sammankallande

Eva Darai Ramqvist, Stockholm

Övriga

Christina Kåbjörn, Jönköping/Östersund

Henryk Domanski, Lund

Katalin Dobra, Stockholm