Styrelse / Board

Ordförande
Christina Kåbjörn Gustafsson
Klinisk Patologi & Genetik, Avd patologi & cytologi,
Gula stråket 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 66 13
Mob: 070-145 19 53
e-mail: christina.kabjorn@vgregion.se

Vice ordförande och QUATE-representant
Henryk Domanski
Klinisk Patologi, Labmedicin Skåne
221 85 Lund
Tel: 046-17 34 02

E-mail: henryk.domanski@med.lu.se

Sekreterare
Katalin Dobra
Universitetslektor/Överläkare i Molekylär patologi
Avd för klinisk Patologi/Cytologi
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
14186 Stockholm
tel. 08-585 85 485
E-mail: katalin.dobra@ki.se

Kassör
Eva Darai-Ramqvist
Klinisk Patologi/Cytologi
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm.

171 76 Stockholm

tel: 08 517 748 46
E-mail: eva.darai-ramqvist@karolinska.se

Övrig ledamot
Ledig

 

Adjungerade cytodiagnostiker
Ledig

Adjungerade ledamot sammankallande exfoliativ cytologi/KVAST
Henrik Edvardsson Klinisk Patologi och Cytologi
Centralsjukhuset

651 85 Karlstad

Tel: 054 – 19 11 92
Email: henrik.edvardsson@liv.se

Webmaster

Christina Kåbjörn, christina.kabjorn@vgregion.se