SFKC

Svensk Förening för Klinisk Cytologi är en vetenskaplig sammanslutning med uppgift att främja intresset för klinisk diagnostisk cytologi, särskilt cancerdiagnostik, samt forskning och utbildning inom detta område. Föreningen är även Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk cytologi.