ECC 2019 en succé!

Mellan den 16 -19 juni 2019 förflöt 4 oförglömliga dagar med drygt 600 glada kollegor från hela världen och som bidrog till en vetenskaplig men också till en varm och behaglig kongress.
Vi tackar Artexis för deras fantastiska arrangemang på Malmömässan och som gjorde att allt fungerade så bra som det bara kan.

Här ett litet pottpuri!

Medlemsavgift för 2021!

Hej alla medlemmar!

Det är dags att betala årsavgiften för Svensk Förening för Klinisk Cytologi 2021 som för läkare höjs med 100 kronor till 300 kronor. Betala gärna snarast. Ni som ännu inte betalat för 2020 kan göra det samtidigt. Betalningen kan göras antingen till plusgironumret nedan eller via swish. Ange i meddelandefältet namn och året för medlemsavgift. Ni kommer att på mejl få bifogat inbetalningskort vid påminnelse.

inbetalningskort

Nordea: Plusgiro 59 95 90-7
Swish 1231484989
 
100 SEK cytodiagnostiker
300 SEK läkare
Vid medlemsfrågor, kontakta kassör Eva Darai Ramqvist på mejl: medlem@svfkc.se

Tutorial Cytologi Göteborg 2017 – en succé

10th European Tutorial in Cytology i Göteborg och Sahlgrenska Sjukhuset – en succé!

Ett drygt 50-tal deltagare med 17 olika nationaliteter och från 3 olika världsdelar deltog under 5 dagar och fick se det bästa av ett grönskande Sverige med fantastiska Rhododendron som tog alla med storm. Att Sahlgrenska Sjukhuset har Änggården och Botaniska trädgården precis bakom ryggen blev en wow -upplevelse för alla. gothenburg-advert

Många visste inte att Sverige var så grönt!
Många visste inte att Sverige var så grönt!

Första dagens föreläsare med delar av SFKCs styrelse Från vänster EFCS Tutorial Chair prof. Luigi di Bonito, Dr Edneia Tani, Dr Eva darai Rahmqvist och Dr Henryk Domanski
Första dagens föreläsare med delar av SFKCs styrelse
Från vänster:
EFCS Tutorial Chair prof. Luigi di Bonito, Dr Edneia Tani, Dr Eva Darai Rahmqvist och Dr Henryk Domanski

Kvällstur till Brännö och Brännö Värdshus
Kvällstur till Brännö och Brännö Värdshus.

Detta lyckade arrangemang har inom Patologi & Cytologi satt Sverige på världskartan! Tack till alla som har hjälpt till så att det blev så bra, som IKEA, som en deltagare sa!