KVAST

KVAST-gruppen för Exfoliativ Cytologi

Sammankallande

Henrik Edvardsson, Karlstad

Övriga

Anders Hjerpe, Stockholm

Christina Kåbjörn Gustafsson,Privat

Keng-Ling Wallin, Privat

Irene Silverlo, Gävle

Nooreldin Zendehrokh, Lund

Bengt Wärleby, Göteborg

Jessica Rosén, Örebro