KVAST

KVAST-gruppen för Exfoliativ Cytologi

Sammankallande

Henrik Edvardsson, Karlstad

Övriga

Anders Hjerpe, Stockholm

Christina Kåbjörn Gustafsson, Göteborg

Irene Silverlo, Gävle

Keng- Ling Wallin, Equalis

Nooreldin Zendehrokh, Lund

Bengt Wärleby, Göteborg