Uppsaladagen 2022 välbesökt!

På måndagen ett bra KVAST-gruppsarbete och även styrelsemöte för SVFP. På tisdagen då själva Uppsaladagen ligger var den digitala och fysiska närvaron ungefär 90 personer. 2023 byter Uppsaladagen namn till Patologins och cytologins kvalitetsdag. Den kommer då att hållas på KI Solna.

Professor Johan Hartman är den som föreläser.