Kallelse Årsmöte SFKC, torsdag 9 juni kl 16.30

                                                       Digital inbjudan skickas ut dagarna före.