Immunocytokemi i Europa – hur är det i Sverige?

Enkät

Det blir allt viktigare att kunna gör immunfärgningar på cytologiskt material. Eftersom det finns många svårigheter vill man på europeisk nivå, via EFCS, undersöka hur det ser ut på nationell nivå. Hur ser det ut på er arbetsplats. Fyll i enkät (10 minuter) på nätet senast 15 januari!

Resultatet av enkäten kommer att presenteras på ECC2019 i Malmö.