Medlemsavgift för 2018!

Hej alla medlemmar!

Dags att betala årsavgiften för Svensk Förening för Klinisk Cytologi 2018 : Betala gärna snarast.
Betalningen kan göras antingen till plusgironumret nedan eller via swish. Ange i medelande fältet namn och året för medlemsavgift.
Ni kommer att på mejl få bifogat inbetalningskort vid påminnelse.
inbetalningskort

Nordea: Plusgiro 59 95 90-7
Swish 1231484989
 
100 SEK cytodiagnostiker
200 SEK läkare

Vid medlemsfrågor kontakta kassör Eva Darai-Ramqvist på mejl:

eva.darai-ramqvist@sll.se.