Vårmöte i Patologi & Cytologi Lund/Malmö

Vårmöte i Patologi och Cytologi kommer att vara belägen i Malmö 10-12 maj med början för ST-läkare den 9 maj.

Stor del Cytologi planeras in under veckan ffa på torsdagen. Denna dag börjar med ett cytologiblock Fallpresentationer. Professor Lukas Bubendorf kommer att föreläsa om Urincytologi och den nya Parisklassifikationen. Dr Hans Brunnström kommer att föreläsa om Pleuracytologi med fallpresentationer.

Dagen avslutas med en föreläsning till minne av Magnus Nasiell.

Väl mött!

Hemsida vårmöte 2017